DistriMob in het straatbeeld

Kies voor milieuvriendelijk en hoogwaardig personenvervoer

De e-shuttlebussen van Distrimob kleuren het straatbeeld van steden en gemeenten. Hier vind je praktijkvoorbeelden van ons elektrisch openbaar vervoer op maat.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist voerde samen met Distrimob  een testproject uit met elektrische busjes die het openbaar vervoer aanvulden. De busjes verzorgen op een vast schema de verbinding tussen de voornaamste winkelstraten van Knokke-Heist. zo is ook de naam Shopping shuttle ontstaan.

Deze elektrische shopping busjes zijn een ideale mobiliteitsoplossing. Ze zijn klein, wendbaar en honderd procent elektrisch waardoor ze meehelpen om de lucht in de binnenstad zuiver te houden. De busjes werden grondig getest en goed bevonden door zowel passagiers en het gemeentebestuur en de provincie.

Dit voorbeeld vindt nu navolging in verschillende steden. Distrimob verzorgt ook de shopping shuttle in het centrum van Leuven. De busjes worden ook aan de seizoenen aangepast. In de winter rijden er gesloten busjes en tijdens de zomer worden open modellen gebruikt en altijd gaat het om elektrische voertuigen. Deze samenwerking met lieft Leuven zorgt eveneens voor tevreden winkeliers.

Onze activiteiten beperken zich niet tot het onderhouden van shopping shuttles. Parking uitbaters, evenementen organisaties. internationale instanties doen eveneens beroep op de diensten van Distrimob.

DISTRIMOB SHUTTLES VERHOGEN BEREIKBAARHEID NAAR HET ZWIN NATUURPARK.

In een omgeving met weinig vervoersmogelijkheden en openbaar vervoer kan kunnen de Distrimob elektrische minibussen ingezet worden om de bereikbaarheid van het buiten gebeid te vergroten.